Yağma Yağmurum Yağma Türküsünün Notası

Yağma yağmurum yağma
Şemsiyem ıslanıyor
Şemsiyemin altında
Nazlı yar sesleniyor

Yağmur yağdı ıslandım
Kanatlıya yaslandım
Nazlı yarim gidince
Ardı sıra seslendim

Yağmur yağdı sel oldu
Orta yerler göl oldu
Ben yarimi görünce
Düğün bayram bir oldu