Telgrafın Telleri Türküsünün Notası

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine de canım (yavrum) böyle mi yanar
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu (Bu) gençlikte neler geldi cahil (garip) başıma

Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu (Bu) gençlikte neler geldi cahil (garip) başıma

Telgrafın direkleri semaya bakar
Senin o ahu bakışın çok canlar yakar
(O senin güzel gözlerin çok canlar yakar)
Gel yanıma yanıma da yanı yanıbaşıma
Şu (Bu) gençlikte neler geldi cahil (garip) başıma

***

Folklor ve Etnografya – Aşk Türkülerimiz
Nurer Uğurlu, Örgün Yayınevi, Kültür Dizisi
Folklor ve Etnografya: 2, Birinci Baskı, Kasım 2009
s.658’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Telgrafın tellerine kuşlar mı konar
Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar

Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikten neler geldi cahil başıma

Telgrafın direkleri semaya bakar
Senin o güzel gözlerin çok canlar yakar

Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikten neler geldi cahil başıma

Telgrafın tellerini arşınlamalı
Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı

Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikten neler geldi cahil başıma

Telgrafın direkleri semaya karşı
Gel güzelim barışalım düşmana karşı

Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikten neler geldi cahil başıma