Norin Norin Türküsünün Notası

(…)
(…)
(…)
(…)

Tavar kırım tavar kırım
Tava genci dartlı kırım
Rindyota sarıta vuğu
Kuru puşman ware kırım

Kavoğe bin dıma şaşın
La gulyonli haldavaşın
Vara rındko kam vırawın
Kam yelkone boyi raşbın

***

Narin narin narin kim ise
Göğsüm bana yayla yeter
Ne beni bıraktı ne de aldı
Oğlan iyi de babası çok ters

Beni böyle ettin beni böyle
Beni gençliğimde verem ettin
Güzelliğin başının etini yesin
Beni büsbütün pişman ettin

Köyümüzün altında kavaklar
Dallarında sarkarlar
Gel güzelim biz kaçalım
Karayele yelken olalım