N'olur Gelin N'olur Türküsünün Notası

N’olur gelin n’olur
Öpmeyinen adam mı ölür
(Sarmayınca zabah mı olur)
Yari gözel olanın
Gözüne uyku mu gelir

Geline bak geline
Gına yakmış eline
Gelin gurban oluyum
Saçıyın tellerine

Gül koymuş gül tasına
Havlunun ortasına
Gelin gurban oluyum
Gaşıyın garasına

***

Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı – Sanatı
Eserleri 2, Erol Parlak, Demos Yayınları
Barış Matbaası, İstanbul – 2013, s.461’de
eser şu şekilde aktarılmaktadır
(Söz ve müzik: Neşet Ertaş bilgisiyle)

N’olur hey gelin n’olur
Öpmeyinen adam m’ölür
(Sarmayınca sabah m’olur)
Yari güzel olanın
Gözüne uyku mu gelir

Geline bak geline
Kına yakmış eline
Gelin kurban olayım
Saçının tellerine
(Zülfünün her teline)

Gül koymuş gül tasına
Avlunun ortasına
Gelin kurban olayım
Kaşının karasına
(Kaşların karasına)

***

Neşet Ertaş bir başka kayıtta
aşağıdaki dörtlüğü de okuyor

Hasretim bülbül sesine
Yarimin gül nefesine
Her şeye doyum olur
Doyulmuyor güzelin cilvesine