Niye Çattın Kaşlarını Türküsünün Notası

Niye çattın kaşlarını
Bilmiyo’m yar suçlarımı
Ölürsem ben saçlarını
Yolma gayrı yolma leyli leyli

Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem ben mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli

Bir Garib’im düştüm dile
Gerçeklerde olmaz hile
Zalımlar elinden bile
(Verip zalımlar eline)
Alma beni alma leyli leyli