Nergizi Deste Bağladım Türküsünün Notası

Nergizi deste bağladım
Desteyden beste bağladım
Birini öz yarim için
Birini dosta bağladım

Gittiler yurt koydular
Yarama mırt koydular
Eski yaram üstüne
Yeni barut koydular

Nergizi deste bağladım
Desteyden beste bağladım
Birini öz yarim için
Birini dosta bağladım

Gidersen men de gelem
Kaş üstüne kalem salam
Gövlüv bir fikretmesin
Üç gün olmaz da gelem

Nergizi deste bağladım
Desteyden beste bağladım
Birini öz yarim için
Birini dosta bağladım

Gidersen uğur olsun
Göy çimen yoluv olsun
Harda yuhu gelende
Kolum yastığın olsun

Nergizi deste bağladım
Desteyden beste bağladım
Birini öz yarim için
Birini dosta bağladım

***

Folklor ve Etnografya – Aşk Türkülerimiz
Nurer Uğurlu, Örgün Yayınevi, Kültür Dizisi
Folklor ve Etnografya: 2, Birinci Baskı, Kasım 2009
s.133-134’de eser şu şekilde aktarılmaktadır

Nergizi deste bağladım
Desteye deste bağladım
Birini öz yarımçın
Birini dosta bağladım

Gettiler yurt koydılar
Yarama murt koydılar
Eski yaram üstüne
Yeni barut koydılar

Nergizi deste bağladım
Desteye deste bağladım
Birini öz yarımçın
Birini dosta bağladım

Gidisen men de gelem
Kaş üste kalem sallam
Gevliv heç fikretmesin
Övgüvce men de gellem

Nergizi deste bağladım
Desteye deste bağladım
Birini öz yarımçın
Birini dosta bağladım

Gidisen oğur olsun
Gök çimen yoluv olsun
Harda yuhuv gelende
Kolum yastuğuv olsun

Nergizi deste bağladım
Desteye deste bağladım
Birini öz yarımçın
Birini dosta bağladım