Kırmızı Gül Demet Demet Türküsünün Notası

Kırmızı gül demet demet
Sevda değil bir alamet
(balam nenni yavrum nenni)
Gitti gelmez o muhannet
Şol Revan’da balam kaldı
(yavrum kaldı balam nenni)

Kırmızı gül her dem olsa (olmaz)
Yaralara merhem olsa (olmaz)
(balam nenni yavrum nenni)
Ol tabipten derman gelse (gelmez)
Şol Revan’da balam kaldı
(yavrum kaldı balam nenni)

Kırmızı gülün hazanı
Ağaçlar döker gazeli
(balam nenni yavrum nenni)
Kara yağızın güzeli
Şol Revan’da balam kaldı
(yavrum kaldı balam nenni)