Girdim Bahçeden İçeri Türküsünün Notası

Girdim bahçeden içeri
Dört yanı mermer döşeli gel
Güzeller iki geçeli
Nazlı yar yüzü peçeli gel

Edasına gülüm gülüm edasına gel
Varam gidem odasına
Karşı gelem belasına

Bahçenin kapısın açtım
Kırmızı güle dolaştım gel
Yarman tenha buluştum
Bir gül aldım yanağından gel

Edasına gülüm gülüm edasına gel
Varam gidem odasına
Karşı gelem belasına

Baktım kaşına gözüne
Can mı dayanır nazına gel
Siyah zülfün mah yüzüne
Tarayıp dökenim yoktur gel

Edasına gülüm gülüm edasına gel
Varam gidem odasına
Karşı gelem belasına (gadasına)