Bir Cahil Birazcık Mesned Bulunca Türküsünün Notası

Bir cahil birazcık mesned bulunca
Sadrazam gibi payesine bak
İşin düşüp başın darda kalınca
Bir tecrübe et de mayesine bak

İzzet-i nefsine arz et ihtiyaç
Dostun olsa verme fırsat gözün aç
Tilki gölgesinde kalma bi ilaç
Tek mahvetsin aslan sayesine bak

Namerde sır verme de bir aç arayı
Başına dar eder geniş dünyayı
Veled-i zinadan umma vefayı
Tohumu kimin bir dayesine bak

Cahil adam olmaz evliya olsa
Arife teslim ol eşkıya olsa
Hüzni bel bağlama akraba olsa
Hele bir fikrinin gayesine bak