Bindim Atın Birine Türküsünün Notası

Bindim atın birine
Geçtim Urumeli’ne
Urumeli’nin kızları
Sürmelidir gözleri

Kavak senden uzun yok
Dallarında üzüm yok
Eller ne derse desin
Başkasında gözüm yok