Bilmez Oldu Türküsünün Notası

Sevdiklerim benim halim
Bilir dedim bilmez oldu
Felek bağlar elim kolum
Salar dedim salmaz oldu

Sevdaya saldım başımı
Yitirdim can yoldaşımı
Bulurumda gözyaşımı
Siler dedim silmez oldu

Dedim dostlarıma küsem
Azalırdı kaygım tasam
Gün gelir benimde kesem
Dolar dedim dolmaz oldu

Ayağım vurdum taşa
Bunca ömrüm geçti boşa
Deli gönül aklın başa
Alır dedim almaz oldu

Kulak veren yok sözüme
Derdimi döktüm sazıma
Sevdiğim dostum yüzüme
Güler dedim gülmez oldu

Onguni’yim bu ellerde
Adım söylenir dillerde
Sevdiceğim yad ellerde
Gelir dedim gelmez oldu