Beylercedir Şu Söğüt'ün Üzümü Türküsünün Notası

Beylercedir şu Söğüd’ün üzümü
Aylar geçti göremedim yüzünü
Zalim anan seni bana vermezse
Ah ben ölürüm göremezsin yüzümü

Mevlam yazmış benim böyle yazımı
Kış ettiler bahar ile yazımı
Zalim anan seni bana vermedi
Ah ben ölüyom kimler tutsun yasımı