Beyaz Atı Süsledik Türküsünün Notası

Beyaz atı süsledik
Düğün dernek eyledik
Gelinin çehizini
Her beraber düzledik

Evde bayrak asılsın
Ocak altı yakılsın
Damat murada erdi
Çifte martin atılsın

Gelini giydirelim
Atına bindirelim
Damat evde bekliyor
Yanına gönderelim

Evde bayrak asılsın
Ocak altı yakılsın
Damat murada erdi
Çifte martin atılsın