Bey Oğluyum Ben Türküsünün Notası

Bey oğluyum ben hatalar işledim
Hayrı goydum da şere başladım
Öpem derken al yanaklar dişledim
Ağrımadan çekilesi dişinen

Senin için terk eyledim sılamı
Sarf eyledim bütün olan varımı
Kim ağlatmış benim nazlı yarımi
Girpiklerin top top olmuş yaşınan

***

Béla Bartók’s Folk Music Research in Turkey,
Ahmed Adnan Saygun, Budapeşte, 1976 isimli
kaynakta eserin 3. kıtası şu şekilde
aktarılmaktadır: (Bu bilgiler Bartók’un
notlarında bulunmamaktadır.)

Bey oğlu seslenir aman seslenir
Engininde Arab atlar beslenir
Çiğ düşer de mor zilifler ıslanır
Dola getir yar boynuma yaşın al