Beşli Martin Çaybaşı'ndan Patladı Türküsünün Notası

Beşli martin aman Çaybaşı’ndan patladı aman
Rüstem Çavuş aman kızanları da topladı aman
Koçyiğitler aman siperleri atladı aman

Yağlı kurşun aman ciğerimi de dağladı aman
Nazlı yarim aman kareleri de bağladı aman

Harmanlı’yı aman tipi boran bürüdü aman
Rüstem Çavuş aman yüz atıyla da yürüdü aman
Anaların aman kara bağrı eridi aman

Yağlı kurşun aman ciğerimi de dağladı aman
Nazlı yarim aman kareleri de bağladı aman