Benim Toyuğum Çilçildi Türküsünün Notası

Benim toyuğum çilçildi
Kulakları pilpilidi
Toyuğu değil bülbülüdü

(Bağlantı)
Ben yanasam toyuğu çalan
Ohlanasan toyuğu çalan

Zübeyde hala çikidi dama
Bakindi sağa bakindi sola
Toyuğu apardı karşıki dama

Bağlantı

Benim toyuğum al idi balam
Derisi tamam yağ idi balam
Dünen bu vakit sağ idi balam

Bağlantı