Benden Selam Söyle O Güzel Şaha Türküsünün (2.Varyant) Notası

Benden selam söyle o güzel şaha
Kurduğu yollara gitmiyor talip (dost dost dost dost)
Herkes kendisine bir yol sürüyor
Mürşit buyruğunu tutmuyor talip (dost dost dost dost)

İçeri girüben ikrar hak diyor
Dışarı çıkuban ikrar yok diyor (dost dost dost dost)
Senden gayrı bana mürşit çok diyor
Verdiği ikrardan dönüyor talip (dost dost dost dost)

Talip pirin döşeğinde oturur
Onun’çün ay ile güneş tutulur {dost dost dost dost)
Güzel imamların sırrı bozulur
Görgüsüz halkada oturur talip (dost dost dost dost)

Abdal Pir Sultan’ım ben bir bi-çare
Boynunu eğip de durmuyor dara (dost dost dost dost)
Gönüle de düştü bir sınık yara
İnliye inliye geliyor talip (dost dost dost dost)