Ben Giderim Erek Yolu Türküsünün Notası

Ben giderim Erek yolu
Liverim belimde dolu
Ben burada durmaz idim
Beni tutan zaptiye kolu

Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi

Atım kaçtı ben vuruldum
Düştüm boynuna sarıldım
Kınamayın arkadaşlar
Ben bir yosmaya vuruldum

Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi

Ördek çalkanır göllerde
İsmin söylenir dillerde
Kalmışım gurbet ellerde
Halin nedir diyenim yok

Aman şimdi yaman şimdi
Dağlarbaşı duman şimdi
Güzel sevmek çok hoş ama
Ayrılması yaman şimdi