Adalar (Bizim Ayna Daş Ayna) Türküsünün Notası

Bizim ayna daş ayna aman amman
Aman üstünde beş daş oyna
Haydi üstünde beş daş oyna
Bizim yoldan geçerken aman amman
Aman bizim evi boş koyma
Haydi al odayı boş koyma

Adalar adalar adalara gel
Adalar kalabalık odalara gel
Adalara gide gele yoruldum
Ben o yarin gözlerine vuruldum

Yatma çayır üstüne aman amman
Aman uyur uyanamazsın
Haydi uyur uyanamazsın
Verme beni ellere aman amman
Aman görür dayanamazsın
Haydi görür dayanamazsın

Bizim bahçe güllüdür aman amman
Aman bağımız sümbüllüdür
Haydi bağımız sümbüllüdür
Şu Taşkale kızları aman amman
Aman ne de ince bellidir
Haydi ne de ince bellidir

İnce çayır üstünde aman amman
Aman inek güderim inek
Haydi inek güderim inek
Bir ineğin yüzünden aman amman
Aman yedim yüzelli deynek
Haydi yedim yüzelli deynek