Çırpınıp da Şan ovaya çıkınca
Eğlen şan ovada kal acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor gül acem kızı
Seni seven oğlan neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık ağzı kahve fincanı
Şeker mi şerbet mi bal acem kızı

Acem Kızı Do Re Mi Notaları

1.Bölüm
Fa Fa Fa Sol La Sol Fa Mi-Fa Sol Fa Mi Re Re Do- Fa Fa Re Re Mi Re Do-Mi Re Do Si La- La Sol La Si Do Si Sol La [La’lar İnce La Olucak. Hepsi Dğil Sondaki Kara La -La Sol La Si Do Si Sol La- Bu Bölümdeki La’lar Mi Notasının Ütündeki La’dır.

2.Bölüm(Geçiş)
La Si Do Re Mi Fa Sol La

3. Bölüm (Son)
La La La Si Do La La Fa-Sol La Sol La La Sol Fa Mi Fa-La La Sol Fa La Sol Sol Fa Mi Re Re Do Mi Mi Re Do [La’lar Hep İnce Olacak.
-Sol La Sol La La Sol Fa Mi Fa- sondaki fa süsleme amaclıdır]